Efter at have modtaget en række velbegrundede indstillinger til præmiering af godt byggeri i Skagen, har byfondens bestyrelse været på besigtigelsestur, en tur der viste, at der faktisk er gennemført en række rigtig gode byggerier i de seneste år. Ud fra besigtigelsesturen og den efterfølgende votering blev bestyrelsen enige om tre aktuelle byggerier, som fortjener en ekstra anerkendelse for godt byggeri eller renovering. Tre byggerier, der er med til at forskønne og vedligeholde de særlige kvaliteter i det historiske Skagen.

ØSTERBYVEJ 11

Dette karakterfulde, grundmurede længehus med gennemgående udskud langs nordsiden er valgt til præmiering på grund af den forbilledlige gennemgribende renovering og den høje vedligeholdelsesstand, både hvad gælder materiale- og farveholdning, og når talen falder på den håndværksmæssige kvalitet, der er forbundet med udførelsen. Byfonden har det håb, at dette eksempel vil danne forbillede for fremtidige bygningsforbedringer i Skagen.

VED KIRKEN 25

Beliggenheden i en bygningsrække af altovervejende røde teglsten gør det naturligt at lade den nye bygning gentage farve- og materialeholdning. Bygningen er et vellykket eksempel på en nyfortolkning af et gammelt motiv med velgørende afstand til de pasticher, der forekommer i rigeligt tal. Også detaljerne er bearbejdet på talentfuld vis. Særligt talent og mod har det krævet at vælge sorte teglsten, som det er sket i indgangspartiet, der er udformet som en forenklet tempelfront. Stor rummelighed i tagetagen er opnået ved at opføre ydermurene med murede trempler.

SCT. LAURENTII VEJ 43

Dette nybyggeri giver et godt bud på, hvordan man så at sige kan ”camouflere” de store butiksenheder og eliminere den gøgeungeeffekt, der almindeligvis bliver resultatet af mødet mellem bykernen og de store butiksenheder. Her har man forstået at udnytte den mulighed for en naturlig opdeling af facadelængden, der ligger i at lade bygningen følge det krumme forløb af jernbanesporet. Der ligger fra bygherren en stor indsats, der vil løfte denne del af hovedgadeforløbet og være til inspiration ved andre, lignende arbejder. Byggeriet præmieres for sin fremsynede og realistiske helhedsløsning for et vigtigt gadestrøg i byens kerne.