Skagen Byfond præmierede igen i 2019 et antal huse som ved ombygning eller nybyggeri har været med til at højne den arkitektoniske kvalitet i Den Gamle Skagen Kommune.

Vi har i år modtaget forslag til præmiering af 12 huse, og listen kan du se nederst på denne side.

Den 7 maj var vi på rundtur for at besigtige kandidaterne blandt de mange gode emner. Ud af de besigtigede ejendomme har vi udtaget de 3 ejendomme som blev prioriteret som de bedste repræsentanter for god byggestil osv.  Og det er disse:

Skomagergangen 1-3, 9990 Skagen – Renovering af ejendommen.

Skomagergangen 1 – 3 er et godt og repræsentativ eksempel for hvordan man skal bevare Skagens huse og hvad der kan komme ud af at respektere den oprindelige bygnings stil ved at udføre en korrekt restaurering og ikke en ombygning der skabt af drømme om Skagen.

Skomagergangen 1 – 3 er opført i 1847 af Fisker Lars Jensen Smed i udmuret bindingsværk og senere blev begge gavle samt søndre facade omsat i grundmur.

Huset er blevet udvidet med tiden og omkring 1921 blev et grundmuret udhus mod Hans Baghs Vej opført og indrettet til skomagerværksted som var i virke frem til 1970 erne.

Beboelsen blev i 1949 udvidet mod vest

I 2018 – 2019 er ejendommen blevet total renoveret i meget stor respekt og hensyntagen til husets oprindelige byggestil og detaljer.

Renoveringen har ikke ændret oplevelsen af huset – tvært imod. Det har været en total renovering som i dag hæver husets herlighedsværdi og forøger oplevelsen til glæde for alle der nyder Skagens oprindelige huse.

Hele projektet er et klart billede på hvordan Skagens huse skal behandles, således at området bevare den herlighedsværdi som er så vigtigt for os og som vi kan viderebringe i kulturarven.

Samtidigt har rådgiveren og bygherren udført et meget gennemarbejdet myndighedsmateriale som viser respekten for kulturværdien og dette kunne ønskes generelt i Skagen.

Desværre har man valgt et meget højt plankeværk mod Hans Baghs Vej og det fortjener ejendommen ikke – et lavere plankeværk vil vise bygningen som det fine eksempel det er.

Skomagergangen 1 – 3 er et godt og repræsentativ eksempel for hvordan man skal bevare Skagens huse og hvad der kan komme ud af at respektere de oprindelige bygningers stil ved at udføre en korrekt restaurering og ikke en ombygning der skabt af drømme om Skagen.

Vinkelvej 17, 9990 Skagen – Renovering af rødstensvilla.

Ejendommen er blevet renoveret og energioptimeret med respekt for det oprindelige og fremstår i dag som et fint eksempel på hvordan en renovering kan gøres og bevare de røde huse. Samtidig en markant og velproportioneret villa.

Ejendommen blev opført i 1938, da området Villabyen der blev udviklet fra omkring 1911 til midt i halvtredserne og var en bydel bestående af røde teglstenshuse i stil med Bedre Byggeskikshuse – rummelige og med enkelte planløsninger og som oftest i gode materialer samt konstruktioner.

Villaen er blevet istandsat og renoveret med respekt for den oprindelige arkitektur og byggeskik og et godt og repræsentativ eksempel for hvordan man skal bevare Skagens huse uden absolut at pudse dem gule og man ser tydeligt hvad der kan komme ud af, at respektere den oprindelige byggeskik og stil – samt bevare de røde teglsten som er fra starten af forrige århundrede der nu fra én kant vandskures og males gule for at tækkes køberne, er det en befrielse at se et rødstenshus så smukt bevaret.

Den markante murkrone og gesims er ikke typisk for byggestilen i Skagen, men har vist murermesterens forståelse for at beskytte murværket mod vind og vejr.

Der er tilføjet en kvist på husets haveside.

En sådan respekt for villaen ville være rart at se i forbindelse med vores bevaringsværdige huse og dermed kulturarven

Lidt malurt i bægeret er den altan der opsat på huset gavl – den har været der i mange år, men det ville være godt hvis den blev tilpasset huset.

Østerbyvej 16 – ”Oda´s hus”, 9990 Skagen – Renovering af ejendommen.

Østerbyvej 16 – ”Oda´s hus” er et godt og repræsentativ eksempel for hvordan man skal bevare Skagens huse med respekt for byens kulturarv  og hvad der kan komme ud af den oprindelige bygnings stil ved at udføre en korrekt restaurering og ikke en ombygning der skabt af drømme om Skagen og med moderne vinduer.

Østerbyvej 16 – ”Oda´s hus” er opført i 1890 af Købmand og fisker Niels Fedder Henriksen.

Ejendommen er grundmuret med en markant hvid gesims som giver huset karakter.

Over de fine opsprossede vinduer er der udført et fladbuet stik.

I 1935 bliver ejendommen udvidet med ca. et fag. Der har været købmandsforretning i ejendommen som blev lukket i 1972 hvor husets nordlige facade senere blev ombygget.

Garagen blev tilføjet i 1976.

I 2018 – 2019 er ejendommen blevet total renoveret i meget stor respekt og hensyntagen til husets oprindelige byggestil og detaljer.

Renoveringen har ikke ændret oplevelsen af huset – tvært imod. Det har været en total renovering som i dag hæver husets herlighedsværdi og forøger oplevelsen til glæde for alle der nyder Skagens oprindelige huse.

Hele projektet er et klart billede på hvordan Skagens huse skal behandles, således at området bevare den herlighedsværdi som er så vigtigt for os og som vi kan viderebringe i kulturarven.

Ud mod Østerbyvej er der udført et fint lavt spolehegn som gør, at man kan nyde huset og den værdi den tilføjer kulturarven som er meget vigtig at bevare og vedligholde, da det desværre ikke hvad alle ønsker.

Følgende ejendomme var indstillet:

Havneplads Hotel Marie | Erik Vium | Erhvervs nybyggeri

Skagen Sejlklubs hus på Vesthavnen | Poul Bendixen

Skomagergangen 1/3 | Ole Bo | Renovering

Lunds Alle 1 | Erik Vium | Renovering

Drachmannsvej 20 | Chresten Gajhede | Renovering

Vinkelvej 17 | Erik Vium | Renovering

Østerbyvej 16

Østerbyvej 20 | Max Olesen | Renovering

Skagavej 142 | Anne Mette og Poul | Renovering

Østerklit 16 | Ole Bo | Ombygning

Hans Ruths Vej 16 | Ole Bo | Nybyggeri

Bundgarnsvej, Ålbæk