Skagen byfond har udvalgt 3 bygningsværker som i 2016 er blevet præmieret. Disse 3 bygningsværker præsenteres her nedenfor.

Længst nede på siden kan man se alle de bygningsværker som var indstillet i 2016.

Pedit’s hus, Østerbyvej 8, 9990 Skagen – Renovering af bygningen.

Østerbyvej 8 – Pedit´s hus er et godt og repræsentativ eksempel for hvordan man skal bevare Skagens huse og hvad der kan komme ud af at respektere de oprindelige bygningers stil ved at udføre en korrekt restaurering og ikke en ombygning der skabt af drømme om Skagen.

skagenbyfond2016-peditØsterbyvej 8 er opført i 1801 – 1802 og navnet Pedit´s hus stammer fra ejeren af huset fra 1911 til 1961 – Fisker Peter Pedersen – kaldet ”Dit”. Grundmuret længehus med usædvanligt udsmykket murværk og teglhængte heltag. Huset har en fremspringende sokkel og murværket er malet lysegult. Langsiderne er kvaderpudsede og har hvidmalede blændingsfelter. I gavlene op langs tagfladerne er en trappefriseudsmykning, som oprindeligt var malet lysegult.

I 2015 er ejendommen blevet total renoveret i meget stor respekt og hensyntagen til husets oprindelige byggestil og detaljer. Der er blevet sat en kvist på bygningens sydside – en kvist der er lig den oprindelige kvist mod Østerbyvej. Renoveringe har ikke ændret oplevelsen af huset – tvært imod. Det har været en total renovering som i dag hæver husets herlighedsværdi og forøger oplevelsen til glæde for alle der nyder Skagens oprindelige huse.

Hele projektet er et klart billede på hvordan Skagens huse skal behandles, således at området bevare den herlighedsværdi som er så vigtigt for os og som vi kan viderebringe i kulturarven. Østerbyvej 8 er et godt og repræsentativ eksempel for hvordan man skal bevare Skagens huse og hvad der kan komme ud af at respektere de oprindelige bygningers stil ved at udføre en korrekt restaurering og ikke en ombygning der skabt af drømme om Skagen.

Remisen 17, 9990 Skagen – Ombygget industribygning til bolig.

Den respektfulde ombygning i forbindelse med transformationen fra en remise til en nutidig bolig i høj arkitektonisk kvalitet.

skagenbyfond2016-remissenRemisen blev opført i 1929 og tegnet af arkitekt Ulrik Plesner som en motorvognsremise.

Remisen er opført i en jernbetonkonstruktion som bærende og derefter er den den blevet muret op i røde teglsten. Den har nord en markant port og bag denne er der opført et nyt glasparti.

På bygningens sydside er der udført dør til en fint integreret træterrasse afskærmet med en lav sortmalet træbrystning.

Bygningen er blevet transformeret fra en meget speciel erhvervsbygning til en moderne bolig med fine arkitektoniske elementer og dette viser hvad der kan gøres hvis blot viljen er til stede. Der er samtidigt en retningsviser for hvordan man skal genanvende de gamle bygninger i stedet for nedrive dem.

Toldbygningen, Vestre Strandvej 2, 9990 Skagen – Renovering af facaden

Der er i 2015 i forbindelse med renovering og restaurering af bygningens facader udført et meget flot stykke håndværk hvor bevaringen af det oprindelige udtryk har været formålet.

skagenbyfond2016-toldToldbygningen er opført i 1908 og tegnet af arkitekten Hack Kampmann. Toldbygningen er en toetagers rødstensbygning med teglhængt , opskalket helvalmet tag. Over en granitkvadersokkel er en muret, profileret sokkelgesims. Murværket er i røde blødstrøgne sten i krydsforbandt med kvaderlisener på hjørnerne. Under taget afsluttes med en hvidtet, stor profileret gesims.

Zinktagrenderne bæres af bånd, der over tagrenden splittes i to løkker. På tagryggen er de to hvidtede blændingsprydede skorstenspiber i dobbelt dybde med sokkel og gesims.

Dørene er malet olivengrønne og vinduerne hvide. Sålbænkene er udført i kobber. På sønderside er en svungen granitstenstrappe med et fint støbejernsgelænder som føre op til hoveddøren der beklædt med profilerede brædder i rhombemønster. Dørkarmen er hvidmalet og over døren er et overvindue udformet delvist som toldvæsnets våben. På husets nordside er en stor port – malet olivengrøn og placeret sammen en perron af granit.

Toldbygningen er en meget smuk bygning, med mange fine detaljer og den er blevet renoveret på en meget pietetsfuld måde som viser vejen for hvordan bygningskulturarven i Skagen skal bevares og renoveringen skal være en lære for den der forvalter den bygningsarv om hvordan det skal gøres.

Emner indstillet til præmiering i 2016.

skagenbyfond2016-01