Skagen byfond har udvalgt 4 bygningsværker som i 2017 er blevet præmieret. Disse 4 bygningsværker præsenteres her nedenfor.

Længst nede på siden kan man se alle de bygningsværker som var indstillet i 2017.

DET GRÅ FYR, Fyrvej 36, 9990 Skagen – Restaurering af bygningskomplekset.

Det Grå Fyr med fyrmesterboligen, de tilhørende bygninger og haven er et fantastisk og repræsentativ eksempel på, hvordan restaurering og bevaring af bygninger der kendetegner Skagen, bør foregå. Et eksempel som ved hjælp af Realdania har givet Skagen en fuglestation og et bygningsværk, som er unikt. Projektet skulle gerne kunne give inspiration til kommende renoveringer af Skagens bygningskulturarv.

Byggeriet af Det Grå Fyr begyndte i 1854 og stod færdigopført i 1858 som erstatning for Det Hvide Fyr. Det er tegnet af arkitekt N.S. Nebelong, som stod for opførelsen af både fyrtårnet og fyrmesterboligen. Tårnets højde er 46 meter, med en flammehøjde på 44 meter. Det er et anduvningsfyr, der tjener som vejledning for skibe, der fra åben sø nærmer sig land.

Omkring 2006 blev selve fyrtårnet renoveret af Farvandsvæsnet – et større arbejde, da murværket er meget udsat for vind og vejr.

Gennem de seneste par år, efter at Realdania overtog fyret fra Farvandsvæsnet, har bygningskomplekset gennemgået en omfattende restaurering og en tilbageførelse til det oprindelige udtryk.

Her er anvendt godt håndværk med respekt for traditioner og oprindelighed samtidig med, at bygningerne opgraderes til det nye formål som fuglestation og udstillingsbygning med de tekniske installationer, der følger med.

Ud af dette arbejde er der kommet et unikt bygningskompleks, og i forbindelse med restaureringen er parkeringspladsen flyttet hen til området mellem Udkigsstationen og fyrmesterens have. Dette giver et meget fint indtryk af fyret, når man kommer fra byen ud mod Grenen.

Det meget fine stykke arbejde som Realdania her har stået for, giver Skagen en herlighedsværdi og forøger oplevelsen af området samtidigt med, at fugleinteresserede har fået et samlingssted.

Hele projektet er et klart billede på at viderebringe kulturarven og på, hvordan Skagens huse skal behandles og give inspiration til de krav, der stilles, når ejendomme skal renoveres.

Det Grå Fyr er også blevet foreviget at Erik Andersen for Trip Trap i skala 1:160, og tilsvarende er det Hvide Fyr blevet til en model fra Trip Trap i skala 1:87.

~~0OO0~~

P.K. Nielsens Vej 17, 9990 Skagen – Renovering af bygningen.

P. K. Nielsens Vej 17 er et godt og repræsentativ eksempel på, hvordan man skal bevare Skagens huse. Det viser, hvad der kan komme ud af at respektere de oprindelige bygningers stil ved at udføre en korrekt restaurering. Det er ikke en ombygning, der er skabt ud fra drømme om Skagen. Ejendommen er med den centrale beliggenhed med til at danne et bymiljø i området, som for Skagen er guld værd.

P.K. Nielsens Vej 17 er opført i 1801 og var oprindeligt et stråtækt fjelleklædt bindingsværkshus.

Ejendommen er blevet ombygget gennem tiderne, og i 1910 får huset det udseende, som fremstår i dag med tegltag og med sydsiden samt østregavl i grundmur, mens resten af ejendommen var fjelleklædt. Ejendommen fremstod dengang hvidkalket med grønne vindueskarme og -rammer.

I 1997 blev ejendommen overtaget og totalrenoveret med stor respekt og hensyntagen til husets oprindelige byggestil og detaljer.

Renoveringen har ikke ændret oplevelsen af huset – tværtimod. Det har været en totalrenovering, som i dag hæver husets herlighedsværdi og forøger oplevelsen til glæde for alle, der nyder Skagens oprindelige huse.

Hele projektet er et klart billede på, hvordan Skagens huse skal behandles, således at området bevares. Ejendommen er med til at skabe miljø i området og give den herlighedsværdi, som er så vigtigt for os, og som vi kan viderebringe i kulturarven.

Som sagt, så er P.K. Nielsens Vej 17 et godt og repræsentativ eksempel på, hvordan man skal bevare Skagens huse ved at respektere de oprindelige bygningers stil ved at udføre en korrekt restaurering. Faktisk er det gjort så godt, at Bent Maltha for Trip Trap lavede en model af huset i skala 1:87.

~~0OO0~~

Redningsstation Skagen, Oliekajen 17, 9990 Skagen

Kystredningstjenestens nye redningsstation på Oliekajen 17 er en fortsættelse af den linje, der gennem flere år har været på Skagen Havn i forbindelse med nybyggerier og renoveringer. På Skagen Havn er der skabt en fin og spændende arkitektur, der afspejler funktionen og tiden. Her er redningsstationen et meget godt eksempel, og bygningens arkitektur afspejler funktionen og viser, hvad der sker inde i bygningen.

Redningsstationen i Skagen blev færdigopført i 2016 og er én i en række af nye redningsstationer, der gennem de seneste ca. 15 år er opført i Danmark. Dette er iværksat for at tilpasse sig de nye materiel- og personalefaciliteter til en tjeneste, som yder et stort og traditionelt arbejde med søredning.

Bygningen er opført i glatte betonelementer med ilagte spor, der bryder elementerne og skaber meget fine facader. Bygningens høje midterdel er udført med klædning af skiffer i et begrænset omfang og giver ovenlys ned i hallen, hvor LRB-båden er placeret.

Mod Oliekajen er den store grønne port med de karakteristiske krydsede Dannebrogsflag, og dette element gentager sig ud mod havnen. Bygningen er ud mod havnen, hvor personalefaciliteterne er placeret, meget åben. Ind mod olieterminalen, hvor indgangen er placeret, er der store vinduesåbninger ind til hallen. Vinduernes karme og rammer fremstår i sort. Indgangsdøren markeres ved at være i en lys træsort.

Taget er udført med tagpap, og der er et forholdsvis stort udhæng på bygningen, som giver lethed, og sternen afsluttes med tagrender af kobber.

Kystredningstjenestens Redningsstation er sammen med FF´s kontorbygning, Elektromarine, Skipperskolen og en række andre bygninger eksponent for den arkitektur, der vil skabe fremtidens Skagen Havn.

Her skal bygningerne ikke være anonyme men danne identitet for de virksomheder, der bor i dem og dermed være med til at sætte arkitekturen på dagsordenen i Skagen.

~~0OO0~~

Åkandevej 10, 9990 Skagen – Bevaring af et unikt sommerhus.

Åkandevej 10 er et meget fint eksempel på, hvor vigtigt det er at vedligeholde et unikt sommerhus i et område, hvor naturen bestemmer. Det har været et omfattende arbejde, da huset er opført i træ. Sommerhuset præmieres for dette store arbejde, som viser, hvordan man med respekt for det oprindelige, kan bevare Skagens huse.

Åkandevej 10 er opført omkring 1911 som sommerhus for læge W. Bull fra København, og er i dag kendt under navnet ”Vagnbys Villa”.

Ejendommen er opført i træ med tagpapdækket heltag med afbrudte halvvalme og med en meget karakteristisk høj skorstenspibe på den nordlige tagflade.

Ejendommen er meget smuk med de mange trædetaljer, som giver huset karakter.
Bygningen har en kvadratisk grundplan og indeholder fine, velproportionerede kvadratiske og dobbeltkvadratiske rum. Sommerhuset er solitært beliggende og pragtfuldt midt i de lyngklædte klitter nord for Skagen by.

At bevaringen og vedligeholdelsen er udført med respekt for det oprindelige gør, at ejendommen tilfører området en herlighedsværdi. Dette skulle gerne være en øjenåbner for at bevare bygningskulturarven, som er så dyrebar for Skagenområdets fremtid.

~~0OO0~~