HOLLÆNDERVEJ 15, SKAGEN – RENOVERING AF EJENDOMMEN

Hollændervej 15 er et godt og fint eksempel på, hvordan man bevarer Skagens huse. Det er omhyggeligheden i renovering af en bevaringsværdig ejendom og bymiljøet, der skaber helheden.

Renoveringen har ikke ændret oplevelsen af huset Kama, hvor der er tilføjet en meget stor garage til huset, men proportionerne kunne været vurderet.

For at skabe den totale helhed skulle der havde været arbejdet med haveanlægget, som efter renoveringen udgør et stort areal belagt med de for Skagen typiske betonsten. Et Skagen typisk haveanlæg ville løfte Kama op til helheden med renoveringen.

Uanset dette er hele projektet et klart billede på hvordan Skagens huse skal behandles, således at området bevarer den herlighedsværdi som er så vigtig. At bevare et fint haveanlæg som er typisk for Skagen – der betegnes som en ”have by” – og en herlighedsværdi som vi kan viderebringe i kulturarven.

Ud mod Hollændervej er der udført et fint lavt spolehegn som gør, at man kan nyde huset og den værdi den tilføjer kulturarven.

HOLSTVEJ 8, SKAGEN – OMFUGNING AF MURVÆRKET OG NYT TAG PÅ EJENDOMMEN

Hotel Plesner er tegnet af arkitekt Ulrik Plesner og opført til købmand Jens Holst i 1907 med skibsprovianteringshandel i stueetagen og beboelse på 1. sal. Siden 1970 har der været restaurations- og hoteldrift i ejendommen.

Bygningen er et godt eksempel på, hvordan man skal bevarer og vedligeholde Skagens huse med respekt for byens kulturarv og især de tilbageblevne huse med røde teglsten. Hotel Plesner er en fredet bygning, hvor der ved årtusindskiftet blev tilføjet en værelsesfløj parallelt med hovedbygningen.

Renoveringen med nyt tag og omfugning af murværket har ikke ændret på oplevelsen af huset, men omfugningen har været hård mod teglstenene, da der er skåret i stenen og fugen dermed er blevet øget.

En renovering som hæver husets herlighedsværdi og forøger oplevelsen og er med til at bevare bygningen, til glæde for alle der nyder Skagens oprindelige huse.

Det er vigtigt, at omfugning af ejendomme i Skagen sker omhyggeligt og med respekt for teglstenene og arkitekturen.

Hele projektet er et klart billede på, hvordan man skal bevare og behandle Skagens huse, således at området bevarer den herlighedsværdi, som er så vigtigt for Skagen og i særdeleshed er med til at bevare værdien i byen.

I firserne blev de to skorstene fornyet, og samtidig blev pejsen sat i stand. Der er tegnet nye skorstene som arkitekt Plesner ville havde gjort. En lokal murermester skulle opføre disse, men noget gik galt, og tegningerne blev spejlvendt eller vendt fra positiv til negativ. Det er de forkerte skorstene, der i dag sidder på husets rygning. Skorstenene blev taget som inspiration fra Ancher’s hus på Markvej.

SKOVVEJ 6B, SKAGEN – RENOVERING AF EJENDOMMEN

Skovvej 6B er et udmærket eksempel på, hvordan man bevarer Skagens huse, men det er omhyggeligheden i renovering af en bevaringsværdig ejendom og bymiljøet, der skaber helheden.

Renoveringen har ikke ændret oplevelsen af huset, hvor en dør er blevet flyttet,men dette betyder intet. Det har været en totalrenovering som har fået et meget nedslidt hus til at blomstre op. Vinduerne på kvisten er med kitfalse og det ville være hensigtsmæssigt, hvis denne vinduestype var gennemgående.

Den nybyggede garage eller anneks er lige lovlig dominerende i forhold til hovedhuset. Der er udført et ganske fint haveanlæg.

Hele projektet er et klart billede på hvordan Skagens huse behandles, således at området bevarer den herlighedsværdi som er så vigtigt og samtidig bevare et fint haveanlæg som er typisk for Skagen, der betegnes som en ”have by” og en herlighedsværdi, som vi kan viderebringe i kulturarven.

Ud mod Skovvej er der udført et fint lavt spolehegn som gør, at man kan nyde huset og den værdi der tilføjes kulturarven.

ØSTRE STRANDVEJ 55 – ”LOCHERS ATELIER”, SKAGEN –
RENOVERING AF EJENDOMMEN

Østre Strandvej 55 ”Lochers Atelier” er opført til maleren og professoren Carl Locher i 1910 et godt og repræsentativt eksempel på, hvordan man bevarer Skagens huse med respekt for byens kulturarv, og hvad der kan komme ud af den oprindelige bygningsstil ved at udføre en korrekt restaurering.

Renoveringen har ikke ændret oplevelsen af huset – tvært imod er en tidligere forfalden bygning nu genopstået med stor respekt for den oprindelige arkitektur.

Det oprindelige store ateliervindue som består af 84 ruder er blevet bevaret og sat i stand.

Der er opført en meget markant havemur med røde tagsten som afslutning mod
Østre Strandvej og Lars Kruses Vej. Der var oprindeligt et spolestakit, som også fungerede som værn ved terrassen. Dette ville have været i den oprindelige stil og ikke virket så markant som havemuren, som der bliver bygget flere af i Skagen. Haven er blevet omlagt, og det bliver spændende at se, hvordan den kom til se ud med tiden.

Hele projektet er et klart billede på hvordan Skagens huse skal behandles, således at området bevarer den herlighedsværdi som er så vigtigt og samtidig bevare et fint haveanlæg. Der er gjort meget ud af huset og det er til stor glæde for Skagen, at denne ejendom som har stået i forfald i rigtig mange år og nu er genopstået som et fyrtårn for Skagens fine arkitektur.

ØSTERBYVEJ 22, SKAGEN – RENOVERING AF EJENDOMMEN

Østerbyvej 22 er et godt og repræsentativ eksempel på hvordan man bevarer Skagens huse med respekt for byens kulturarv, samt hvad der kan komme ud af den oprindelige bygningsstil ved at udføre en korrekt restaurering samt tilbygning og ikke en ombygning, der er skabt af drømme om Skagen og med moderne vinduer og flisebelagt have.

Renoveringen har ikke ændret oplevelsen af huset – tvært imod. Der er tale om totalrenovering, som i dag hæver husets herlighedsværdi og forøger oplevelsen til glæde for alle, der nyder Skagens oprindelige huse. De kasseformede tagrender er måske ikke den oprindelige Skagenstil, men sikkert valgt for at disse tagrender er mindre af udseende.

Hele projektet er et klart billede på, hvordan Skagens huse skal behandles, så området bevarer den herlighedsværdi, som er så vigtigt og samtidig bevare et fint haveanlæg, som er typisk for Skagen, der betegnes som en ”have by” og en herlighedsværdi som vi kan viderebringe i kulturarven. Der er gjort meget ud af haveanlægget med en anlagt gangsti i gule teglklinker, som passer til huset.

Ud mod Østerbyvej er der udført et fint lavt spolehegn med en fin og typisk havelåge, der betyder, at man kan nyde huset og den værdi den tilføjer kulturarven, som er meget vigtig at bevare og vedligeholde.