Skagen byfond præmiere huse – 2014

Skagen byfond har udvalgt 3 bygningsværker som i 2014 er blevet præmieret. Havnevagtvej 5 Administrationsbygningen viser, hvad god arkitektur er med til at skabe, og hvad arkitekturen giver i herlighedsværdi til Skagen. Bygningen viser med sin stringente form hvordan...

Skagen byfond præmierer huse – 2012

Skagen Byfond har i 2012 atter præmieret 3 huse for flot udført renovering. Hans Baghs Vej 21, 9990 Skagen – Drachmanns villa – Villa Pax Ejendommen er opført i 1828, som et øst-vest-vendt langhus i 11 fag med murede tavl- og teglhængt, opskalket heltag med halvvalm...

Skagen Byfond præmierer renovering af ældre huse

Skagen Byfond præmierer igen i år et antal huse som ved ombygning eller nybyggeri har været med til at højne den arkitektoniske kvalitet i Den Gamle Skagen Kommune. Fondens vigtigste formål er at støtte bevaring og restaurering af bevaringsværdige huse og bymiljøer....

Skagen byfond præmierer – juni 2011

Efter at have modtaget en række velbegrundede indstillinger til præmiering af godt byggeri i Skagen, har byfondens bestyrelse været på besigtigelsestur, en tur der viste, at der faktisk er gennemført en række rigtig gode byggerier i de seneste år. Ud fra...