Velkommen

Velkommen til foreningen Skagen Byfond

Foreningen Skagen byfond har hjemsted i Frederikshavn kommune, og er stiftet med økonomisk støtte fra Skagen Byfond/Skagen kommune.

Skagen Byfonds formål, der gælder for det område, der indtil d. 1. januar 2007 udgjorde Skagen kommune, er

  • at yde støtte, eventuelt som lån eller tilskud, til bevaring (restaurering) eller sikring af arkitektonisk værdifulde huse og miljøer
  • at udbrede kendskab til og øge interessen for æstetiske og kulturhistoriske værdier ved sikring af værdifulde miljøer og bygninger
  • at yde støtte til ændring eller fjernelse af skæmmende bygningsdetaljer på ejendomme
  • at præmiere velrestaurerede ejendomme i by og på land, tilbygninger, facade ændringer, interiører, nybygninger, bygningsdetaljer og lignende.
  • at belønne betydningsfuld indsats indenfor bevaringsområdet og/eller yde støtte til konsulentbistand indenfor dette.
  • at yde støtte til renovering af forretningsfacader og skilte, hvor bygningens oprindelige arkitektur genskabes.

> Læs her hvordan du søger om støtte eller tilskud.

Læs mere om foreningen Skagen byfond i vedtægterne (PDF)